Huishoudelijk reglement

SPORTON VZW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

SPORT en ONTSPANNING VZW: Afgekort: SPORTON VZW

Het is een vereniging met als doel het bevorderen en inrichten van allerlei sporten en vrijetijdsbestedingen.

Naast het wandelen (onze hoofdactiviteit) hebben we momenteel ook nog fietsers.

1. LID VAN SPORTON VZW :

* Lidgeld: € 12.00 per persoon voor 1 jaar.

Inwonende kinderen tot en met 12 jaar: gratis lid.

* Bij verlies van wandelpasje, € 10.00 voor een nieuwe aanvraag.

* Gratis wandelboekje(s).

* Gratis naamstickers.

* Gratis “Sporton vzw-Info” (3-maandelijks).

* Trofeeën na: 1000 km , 2500 km , 5000 km , en na iedere verhoging van 5000 km.

* Na de eerste 15 officiële wandelingen : wandelvest te verkrijgen tegen betaling van € 12.50.

* Wandelvest terug te verkrijgen aan € 12.50 na 10 jaar of 10.000 km gewandeld vanaf ontvangst eerste wandelvest.

* Er zijn ook T-shirts, polo’s, petten, paraplu’s, regenjassen en sweaters te verkrijgen met het Sporton vzw-logo op.

Te verkrijgen bij : Van Broekhoven Johny; J-Vanzeerstraat 71 te 3290 Deurne-Diest

Inlichtingen te verkrijgen bij : Van Broekhoven Johny.

* Wandelkalender: 1 per gezin aan € 5.00 ; bij aankoop 2de kalender: € 8.00

2. LEDEN DIE KINDEREN HEBBEN:

* Kinderen tot en met 12 jaar betalen geen lidgeld. Zij mogen wel deelnemen aan alle activiteiten.

3. FEESTVERGADERING:

* Leden die minstens 5 activiteiten per jaar deden (wandelen inbegrepen), betalen € 22,5 per persoon (= actief lid).

* Leden met géén of minder dan 5 activiteiten per jaar betalen € 40.00 per persoon (= passief lid).

* Nieuwe leden die ook wensen deel te nemen aan voordeeltarief (€ 22,5) dienen 5 activiteiten aan te tonen voor de

datum van het ledenfeest.

* Personen die bij een lid inwonen, doch zelf geen lid zijn, mogen niet aan een Sporton activiteit deelnemen, uitgezonderd wandelen.

4. ACTIVITEITEN DIE MEETELLEN VOOR DE FEESTVERGADERING:

* Wandelen, het bijwonen van een “Algemene Vergadering” en/of een “Ledenvergadering”, helpen bij eigen Sporton vzw activiteiten.

5. ACTIVITEITSPUNTEN SPORTON vzw:

Komt men wandelen op één door Sporton vzw georganiseerde wandeling, of helpen op een wandeling, of komt men naar een ledenvergadering dan worden de aanwezigen aangeduid op een aanwezigheidslijst.

Elke aanduiding achter uw naam is € 1 waard. Deze bijeen gespaarde euro’s kan je gebruiken voor o.a.

Sporton vzw-kledij (paraplu, sweater, T- shirts, polo’s, petjes, wandelzakje , enz…) of voor het betalen van busreizen of voor het betalen van de feestvergadering,enz.

Kinderen tot en met 12 jaar ontvangen geen activiteitspunten.

6. WAARDEBONNEN

Wanneer men gevierd wordt voor een aantal gewandelde km’s ontvangt men naargelang het aantal km’s een waardebon met een hieraan aangepast bedrag. Deze waardebon mag gespendeerd worden voor het aankopen van clubmateriaal bij Johny Vanbroekhoven of voor aankopen bij Dorne Sport. Het aangekochte bedrag moet hoger of gelijk zijn aan het bedrag op de bon. Er wordt geen geld teruggegeven! De einddatum op de waardebon wordt in geen enkel geval verlengd.

7. CADEAUWANDELINGEN:

De cadeauwandelingen staan vermeld in de Sporton vzw “Info” en dit telkens voor de volgende 3 maanden.

Werkwijze:

a) voor elke cadeauwandeling bevinden zich 3 strookjes in het infoblad van Sporton vzw. Gezinnen die met meer dan 3 personen lid zijn mogen de rest van de naamstickers bijplakken op de drie strookjes (wel allen van hetzelfde adres).

b) per lid wordt er 1 strookje uitgeknipt.

c) op dit strookje wordt een naamsticker van Sporton vzw geplakt.

d) dit strookje wordt bij de desbetreffende club persoonlijk aan de inschrijving afgegeven en U ontvangt 1 gratis inschrijving met of zonder sticker en/of consumptie. Naargelang de vermelding op het strookje.

Opgelet: inschrijving is enkel geldig met een naamsticker van Sporton vzw, zelf schrijven telt dus niet.

8. NIET LEDEN
De feestactiviteiten zoals feestvergadering, kaas-en wijnavond zijn niet toegankelijk voor niet-leden.